NAJAVE PRIREDITEV

II.9. Najave prireditev

 

II.9.b. Nacionalni predpisi

 

II.9.b.1. Zakoni

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html
  
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO373.html

 

II.9.b.2. Podzakonski predpisi

 

Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79, 4/83, Uradni list RS, št. 72/03, 51/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV949.html
  
Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 51/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV819.html

  
Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92, 12/01) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV816.html
  
Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št.  13/99) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED398.html
  
Pravilnik o izvajanju padalskih skokov (Uradni list RS, št. 51/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV8347.html
  
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 07/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV9271.htm

 

II.9.c. Standardi in priporočila

 

II.9.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 2 - Rules of the Air