LETALSKE OP. - ZAVAROVANJA IN ODGOVORNOSTI

II.1.1.3. Zavarovanja in odgovornosti

 

II.1.1.3.a. Evropska ureditev

 

Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L 293, 31.10.2008, str. 3–20) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1008:SL:NOT
  
Sklep Sveta z dne 5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) s strani Evropske skupnosti (UL L 194, 18.7.2001, str. 38–38) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0539:SL:NOT

  

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz) (UL L 194, 18.7.2001, str. 39–49) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ri=OJ:L:2001:194:0039:0049:EN:PDF

 

- Informacija o spremembi omejitev odgovornosti po Montrealski konvenciji

 

Uredba Sveta (ES) št. 2027/97 z dne 9. oktobra 1997 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč (UL L 285, 17.10.1997, str. 1–3) eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

ki je spremenjena z: 
- Uredba (ES) št. 889/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. maja 2002 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč (UL L 140, 30.5.2002, str. 2–5) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0889:SL:NOT

 

- Informacija o spremembi omejitev odgovornosti po Montrealski konvenciji

 

Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 138, 30.4.2004, str. 1–6) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0785:SL:NOT

ki je bila spremenjena z:

- Uredba Komisije (EU) št. 285/2010 z dne 6. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 87, 7.4.2010, str. 9–20) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0285:SL:NOT

 

 

 

II.1.1.3.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.1.3.b.1. Zakoni

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html
  
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO373.html
 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (MKPMLP) (Uradni list RS-MP, št. 5-13/2002 (RS 20/2002)) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3296.html

 

- Informacija o spremembi omejitev odgovornosti po Montrealski konvenciji