LETALSKE OP. - NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI

II.1.1.2. Nekomercialne dejavnosti

 

II.1.1.2.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.1.2.b.1. Zakoni

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html
  
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO373.html

 

II.1.1.2.b.2. Podzakonski predpisi

 

Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79, 4/83, Uradni list RS, št. 72/03, 51/07)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV949.html
  
Pravilnik o napravah in opremi, ki morajo biti vdelani v letalo odvisno od njegove kategorije in namena (Uradni list SFRJ, št. 59/84, Uradni list RS, št. 39/05)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV277.html

  
Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 51/07)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV819.html

  
Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92, 12/01)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV816.html
  
Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED398.html
  
Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov (Uradni list RS, št. 31/99)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV1010.html
  
Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 110/05) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV5287.html
  
Pravilnik o izvajanju padalskih skokov (Uradni list RS, št. 51/07)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV8347.html
  
Pravilnik o omejitvah letalskega delovnega časa in delovnega časa ter zahtevanem počitku letalskih posadk (Uradni list RS, št. 47/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV9029.html
  
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV9271.html

 

II.1.1.2.c. Standardi in priporočila

 

II.1.1.2.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 2 - Rules of the Air 

 

II.1.1.2.c.2.1. JAA - JAR (Joint Aviation Requirements)

 

JAR - MMEL/MEL, Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists 
  
JAR-26, Additional Airworthiness Requirements For Operations 
  
JAR-STD 1A, Synthetic Training Devices 1 Aeroplanes, Requirements for Aeroplane Flight Simulators 
  
JAR-STD 1H, Synthetic Training Devices 1 Helicopters, Requirements for Helicopter Flight Simulators 
  
JAR-STD 2A, Synthetic Training Devices 2 Aeroplanes, Requirements for Aeroplane Flight Training Devices 
  
JAR-STD 2H, Synthetic Training Devices 2 Helicopters, Requirements for Helicopter Flight Training Devices 
  
JAR-STD 3A, Synthetic Training Devices 3 Aeroplanes, Flight and Navigation Procedures Trainers 
  
JAR-STD 3H, Synthetic Training Devices 3 Helicopters, 
  
JAR-STD 4A, Synthetic Training Devices 4 Aeroplanes, Basic Instrument Training Devices 

 

II.1.1.2. c.2.2. JAA - TGL (JAA Administrative & Guidance Material)

 

Section One: General Part Three: Temporary Guidance Leaflets, Leaflet Number 10 Revision 1: Airworthiness and Operational Approval for Precision Rnav Operations in Designated European Airspace 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance: Leaflets (JAR-OPS), Leaflet Number 11, Revision 1: Guidance for Operators on Training Programmes for the use of Airborne Collision Avoidance Systems (ACAS) 
  
Section Four: Operations Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS) Leaflet Number 26  - Guidance Document for MEL Policy 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 26 – SECTION 1: General Principles for the Development of the MEL 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 26 – SECTION 2: MEL Procedures 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 26 – SECTION 3: JAR-OPS 1 Subparts K, L and S Index by ATA Chapter  
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 26 – SECTION 4: JAR-OPS 3 Subparts K and L Index by ATA Chapter  
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 29: Guidance Concerning the use of Portable Electronic Devices on Board Aircraft 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 36: Approval of Electronic Flight Bags (EFBs) 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 40: Operational Considerations for the Use of Initial Services for Air-Ground Data Link Communications in European Airspace 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 44: JAR-OPS 1 AMT 13 SECTION 2 Updated to Incorporate Section 2 Text Proposals from Suspended JAA NPAs 
  
Section Six: Synthetic Training Devices (STD/FSTD), Part Three: Synthetic Temporary Guidance Leaflet, Leaflet Number 12: Guidance for Enhanced Vision System (EVS) Simulator Qualification