LETALSKE OP. - KOMERCIALNE DEJAVNOSTI

II.1.1.1. Komercialne dejavnosti

 

II.1.1.1.a. Evropska ureditev

 

Uredba Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (UL L 373, 31.12.1991, str. 4–8)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991R3922:SL:NOT

ki je bila spremenjena z: 
- Commission Regulation (EC) No 2176/96 of 13 November 1996 amending to scientific and technical progress Council Regulation (EEC) No 3922/91 (UL L 291, 14.11.1996, str. 15–16)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2176:SL:NOT

- Commission Regulation (EC) No 1069/1999 of 25 May 1999 adapting to scientific and technical progress Council Regulation (EEC) No 3922/91 (UL L 130, 26.5.1999, str. 16–17)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1069:SL:NOT

- Commission Regulation (EC) No 2871/2000 of 28 December 2000 adapting to scientific and technical progress Council Regulation (EEC) No 3922/91 on the harmonisation of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation (UL L 333, 29.12.2000, str. 47–48) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R2871:SL:NOT

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1–21) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1592:SL:NOT

- Uredba (ES) št. 1899/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (UL L 377, 27.12.2006, str. 1–175) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1899:SL:NOT

- Uredba (ES) št. 1900/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (UL L 377, 27.12.2006, str. 176–177)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1900:SL:NOT

- Uredba Komisije (ES) št. 8/2008 z dne 11. decembra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 glede skupnih tehničnih predpisov in upravnih postopkov, ki se uporabljajo za komercialni letalski promet (UL L 10, 12.1.2008, str. 1–206) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0008:SL:NOT

- Uredba Komisije (ES) št. 859/2008 z dne 20. avgusta 2008 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 glede skupnih tehničnih predpisov in upravnih postopkov, ki se uporabljajo za komercialni prevoz z letali (UL L 254, 20.9.2008, str. 1–238) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0859:SL:NOT

- Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES) (UL L 79, 19.3.2008, str. 1–49)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0216:SL:NOT

  
Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 138, 30.4.2004, str. 1–6)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0785:SL:NOT

ki je bila spremenjena z:

- Uredba Komisije (EU) št. 285/2010 z dne 6. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 87, 7.4.2010, str. 9–20) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0285:SL:NOT

  
Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1–49)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0216:SL:NOT

  
Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (UL L 293, 31.10.2008, str. 3–20) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1008:SL:NOT

  


II.1.1.1.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.1.1.b.1. Zakoni

 

Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL) (Uradni list, št. 12/00, 67/02-ZOZP-A, 92/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO1622.html
  
Zakon o eksplozivih (ZE) (Uradni list RS, št. 96/2002, 69/05, 100/2005-UPB1, 35/2008-ZEPI) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO2130.html
  
Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO1445.html
  
Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list  RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html
  
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO373.html
  
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI (Uradni list RS, št. 35/2008) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO4983.html

 

II.1.1.1.b.2. Podzakonski predpisi

 

Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79, 4/83, Uradni list RS, št. 72/03, 51/07)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV949.html

  
Pravilnik o načinu metanja kemičnih sredstev iz letala (Uradni list SFRJ, št. 62/80, 52/83) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV933.html

  
Pravilnik o napravah in opremi, ki morajo biti vdelani v letalo odvisno od njegove kategorije in namena (Uradni list SFRJ, št. 59/84, Uradni list RS, št. 39/05)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV277.html

  
Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 51/07)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV819.html

  
Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92, 12/01)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV816.html
  
Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov (Uradni list RS, št. 31/99)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV1010.html
  
Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 110/05) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV5287.html
  
Pravilnik o omejitvah letalskega delovnega časa in delovnega časa ter zahtevanem počitku letalskih posadk (Uradni list RS, št. 47/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV9029.html
  
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV9271.html

 

II.1.1.1.c. Standardi in priporočila

 

II.1.1.1.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 2 - Rules of the Air 
  
ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft 
  
ICAO Annex 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air 
  
ICAO Doc 9284 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air 
  
ICAO Doc 9481  Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods 

 

II.1.1.1.c.2. JAA 

 

II.1.1.1.c.2.1. JAA - JAR (Joint Aviation Requirements)

 

JAR - MMEL/MEL, Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists 
  
JAR-26, Additional Airworthiness Requirements For Operations 
  
JAR-OPS 3, Commercial Air Transportation (Helicopters) 
  
JAR-STD 1A, Synthetic Training Devices 1 Aeroplanes, Requirements for Aeroplane Flight Simulators 
  
JAR-STD 1H, Synthetic Training Devices 1 Helicopters, Requirements for Helicopter Flight Simulators 
  
JAR-STD 2A, Synthetic Training Devices 2 Aeroplanes, Requirements for Aeroplane Flight Training Devices 
  
JAR-STD 2H, Synthetic Training Devices 2 Helicopters, Requirements for Helicopter Flight Training Devices 
  
JAR-STD 3A, Synthetic Training Devices 3 Aeroplanes, Flight and Navigation Procedures Trainers 
  
JAR-STD 3H, Synthetic Training Devices 3 Helicopters, 
  
JAR-STD 4A, Synthetic Training Devices 4 Aeroplanes, Basic Instrument Training Devices 

 

II.1.1.1.c.2.2. JAA - TGL (JAA Administrative & Guidance Material)

 

Section One: General Part Three: Temporary Guidance Leaflets, Leaflet Number 10 Revision 1: Airworthiness and Operational Approval for Precision Rnav Operations in Designated European Airspace 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance: Leaflets (JAR-OPS), Leaflet Number 11, Revision 1: Guidance for Operators on Training Programmes for the use of Airborne Collision Avoidance Systems (ACAS) 
  
Section Four: Operations Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS) Leaflet Number 26  - Guidance Document for MEL Policy 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 26 – SECTION 1: General Principles for the Development of the MEL 
 
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 26 – SECTION 2: MEL Procedures 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 26 – SECTION 3: JAR-OPS 1 Subparts K, L and S Index by ATA Chapter  
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 26 – SECTION 4: JAR-OPS 3 Subparts K and L Index by ATA Chapter  
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 35: Cabin Monitoring (means to monitor area outside flight crew compartment door) 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 36: Approval of Electronic Flight Bags (EFBs) 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 40: Operational Considerations for the Use of Initial Services for Air-Ground Data Link Communications in European Airspace 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet, Leaflet Number 43: Conduct of Mountain Hems/Air-Rescue by an AOC Holder When Requirements of JAR-OPS 3 Cannot be met 
  
Section Four: Operations, Part Three: Temporary Guidance Leaflet (JAR-OPS), Leaflet Number 44: JAR-OPS 1 AMT 13 SECTION 2 Updated to Incorporate Section 2 Text Proposals from Suspended JAA NPAs 
  
Section Six: Synthetic Training Devices (STD/FSTD), Part Three: Synthetic Temporary Guidance Leaflet, Leaflet Number 12: Guidance for Enhanced Vision System (EVS) Simulator Qualification