ZR. PR. TRETJE - DVOSTRANSKI SPORAZUMI

I.2.2. Dvostranski sporazumi Republike Slovenije s tretjimi državami

 

I.2.2.a. Dvostranski sporazumi

 

Albanija 
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu (BALRZP) (Uradni list RS-MP, št. 6/1993)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO769.html
  
Avstrija 
Zakon o ratifikaciji sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije (BATZP) (Uradni list RS-MP, št. 4/1993)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO757.html
  
Belgija 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o zračnem prometu (BBEZP) (Uradni list RS-MP, št. 16/1994)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO599.html
  
Bosna in Hercegovina 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu (BBHRZP) (Uradni list RS-MP, št. 6/1997)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO1132.html
  
Češka 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem prometu (BCZRZP) (Uradni list RS-MP, št. 11/1998
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO1019.html
  
Danska 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zračnem prometu (BDKZP) (Uradni list RS-MP, št. 9/2002)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO3364.html
  
Francija 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP) (Uradni list RS-MP, št. 26/2001)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3247.html
  
Grčija 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o rednem zračnem prometu (BGRRZP)
(Uradni list RS-MP, št. 15/2002)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO3388.html
  
Hrvaška 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (BHRZP) (Uradni list RS-MP, št. 21/1994)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO592.html
  
Hrvaška 
Uredba o ratifikaciji spremenjene Priloge Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS-MP, št. 11/2000)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_URED1274.html
  
Italija 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o rednem zračnem prometu (BITZP) (Uradni list RS-MP, št. 13/1993)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO644.html
  
Izrael 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in državo Izrael (BILZP) (Uradni list RS-MP, št. 22/1994)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO581.html
  
Luksemburg 
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o rednem zračnem prometu (BLUZP) (Uradni list RS-MP, št. 1/1994)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO742.html
  
Madžarska 
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o rednem zračnem prometu (BHUZP)
(Uradni list RS-MP, št. 11/1992 (14/1992 popr.))
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO736.html
  
Makedonija 
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o rednem zračnem prometu (BMKZP) (Uradni list RS-MP, št. 6/1993)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO731.html
  
Malta  
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malte o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj (BMTZP) (Uradni list RS-MP, št. 4/1997)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO1149.html
  
Nizozemska 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj (BNLZP) (Uradni list RS-MP, št. 18/1994)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO603.html
  
Norveška 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o zračnem prometu (BNOZP) (Uradni list RS-MP, št. 9/2002)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO3361.html
  
Poljska 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o rednem zračnem prometu (BPLRZP) (Uradni list RS-MP, št. 11/1995)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO678.html
  
Portugalska 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zračnem prometu (BPOMZP) (Uradni list RS-MP, št. 7/1997)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1137.html
  
Portugalska 
Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zračnem prometu (BPOMZP-A) (Uradni list RS-MP, št. 7/2000)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO2271.html
  
Rusija Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu s protokolom (BRUZP) (Uradni list RS-MP, št. 11/2000)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO2355.html
  
Slovaška 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o zračnem prometu (BSKZP) (Uradni list RS-MP, št. 4/1997)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO1138.html
  
Španija 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o zračnem prometu (BESZP) (Uradni list RS-MP, št. 7/2000)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO2276.html
  
Švedska 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o zračnem prometu (BSEZP) (Uradni list RS-MP, št. 9/2002)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO3363.html
  
Švica 
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o rednem zračnem prometu (BCHZP) (Uradni list RS-MP, št. 6/1993)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO766.html
  
Turčija 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o zračnem prometu (BTUZP) (Uradni list RS-MP, št. 17/1998)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO569.html
  
Ukrajina 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine (BUKZP) (Uradni list RS-MP, št. 13/2001)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO3138.html
  
Velika Britanija in Severna Irska
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o rednem zračnem prometu (BGBRZP) (Uradni list RS-MP, št. 2/1995)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO668.html