ZR. PR. TRETJE - EVROPSKA UREDITEV

I.2.1. Evropska ureditev - Sporazumi o zračnem prometu s tretjimi državami

 

I.2.1.a. Evropska ureditev - Uredbe

 

Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1008:SL:NOT
  
Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0785:SL:NOT

ki je bila spremenjena z:

- Uredba Komisije (EU) št. 285/2010 z dne 6. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 87, 7.4.2010, str. 9–20)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0285:SL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0285:SL:NOT


  
Uredba (ES) št. 847/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pogajanjih in izvajanju sporazumov o letalskih prevozih med državami članicami in tretjimi državami 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0847:SL:NOT

 

 

 

I.2.1.b. Evropska ureditev - sporazumi

 

Additional Protocol to the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Slovenia in the field of transport (OJ L 351, 23.12.1997, p. 63–65) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21997A1223(01):SL:NOT
  
Agreement between the European Economic Community and the Government of the United States of America concerning the application of the GATT Agreement on Trade in Civil Aircraft on trade in large civil aircraft (OJ L 301, 17.10.1992, p. 32–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21992A1017(01):SL:NOT
  
Konvencija o Carinskem režimu za Zabojnike Sklada, ki se Uporabljajo v Mednarodnem Prevozu (Konvencija o zabojnikih sklada) (UL L 91, 22.4.1995, str. 46–52) 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO2313.html
  
Protokol o izvajanju alpske konvencije iz leta 1991 na področju prometa – Protokol promet (UL L 323, 8.12.2007, str. 15–22) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007A1208(01):SL:NOT
  
Protocol on the accession of the European Community to the Eurocontrol International Convention relating to Cooperation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960, as variously amended and as consolidated by the Protocol of 27 June 1997 (UL L 304, 30.9.2004, str. 210–215) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22004A0930(04):SL:NOT
  
Sporazum med Evropsko skupnostjo, Evropsko vesoljsko agencijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe o evropskem prispevku k razvoju sistema za globalno satelitsko navigacijo (GNSS) (UL L 194, 10.7.1998, str. 16–24) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21998A0710(01):SL:NOT
  
Sporazum o zračnem prometu - Priloge - Izjave – Protokol (UL L 134, 25.5.2007, str. 4–41) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007A0525(01):SL:NOT
  
Večstranski sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora - Priloge - Priloge – Izjave (UL L 285, 16.10.2006, str. 3–46) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1016(01):SL:NOT
  
Albanija 
Sporazum med Ministrskim svetom Republike Albanije in Evropsko skupnostjo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 294, 25.10.2006, str. 52–58) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1025(01):SL:NOT
  
Avstralija 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Avstralije o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 149, 7.6.2008, str. 65–73) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0607(01):SL:NOT
  
Bolgarija 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 136, 24.5.2006, str. 22–30) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0524(01):SL:NOT
  
Bosna in Hercegovina 
Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 169, 22.6.2006, str. 48–55) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0622(03):SL:NOT
  
Čile 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 300, 31.10.2006, str. 46–52) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1031(01):SL:NOT
  
Gruzija 
Protokol o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 73, 15.3.2008, str. 22–23) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0315(01):SL:NOT
  
Hrvaška 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 136, 24.5.2006, str. 32–40) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0524(02):SL:NOT
  
Jordanija 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 68, 12.3.2008, str. 15–24) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0312(01):SL:NOT
  
Kanada 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o obdelavi in prenosu predhodnih podatkov o potnikih in podatkov o evidenci imen letalskih potnikov (UL L 82, 21.3.2006, str. 15–19) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0321(01):SL:NOT
  
Kirgiška Republika 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Kirgiške republike o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 179, 7.7.2007, str. 39–45) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007A0707(01):SL:NOT
  
Libanon 
Protokol o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 73, 15.3.2008, str. 24–25) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0315(02):SL:NOT
  
Libanon 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 215, 5.8.2006, str. 17–25) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0805(01):SL:NOT
  
Makedonija 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 217, 8.8.2006, str. 17–27) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0808(01):SL:NOT
  
Maldivi 
Protokol o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Maldivi o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 73, 15.3.2008, str. 26–26) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0315(03):SL:NOT
  
Maldivi 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Maldivi o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 286, 17.10.2006, str. 20–26) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0695:SL:NOT
  
Malezija 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 94, 4.4.2007, str. 28–38) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1230(06):SL:NOT
  
Malezija 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Malezije o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 414, 30.12.2006, str. 85–94) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1230(06):SL:NOT
  
Maroko 
Protokol ki spreminja prilogi I in II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 87, 29.3.2008, str. 11–11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0329(01):SL:NOT
  
Maroko 
Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (UL L 386, 29.12.2006, str. 57–88) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1229(04):SL:NOT
  
Maroko 
Sporazum Med Evropsko Skupnostjo in Kraljevino Maroko o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 386, 29.12.2006, str. 18–27) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1229(02):SL:NOT
  
Moldavija 
Protokol o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 73, 15.3.2008, str. 27–28) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0315(04):SL:NOT
  
Moldavija 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 126, 13.5.2006, str. 24–33) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0706(01):SL:NOT
  
Nova Zelandija 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 184, 6.7.2006, str. 26–33) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0706(01):SL:NOT
  
Panama 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Panamo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 106, 16.4.2008, str. 7–13) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0416(01):SL:NOT
  
Paragvaj 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Paragvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 122, 11.5.2007, str. 31–38) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007A0511(01):SL:NOT
  
Romunija 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Romunijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 169, 22.6.2006, str. 26–35) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0622(01):SL:NOT
  
Singapur 
Protokol o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 73, 15.3.2008, str. 29–30) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0315(05):SL:NOT
  
Singapur 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 243, 6.9.2006, str. 22–31) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0224:SL:NOT
  
Slovenija 
Agreement between the European Economic Community and the Republic of Slovenia in the field of transport - Declarations by Slovenia - Joint Declaration (OJ L 189, 29.7.1993, p. 161–170 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21993A0729(03):SL:NOT
  
Srbija ter Črna gora 
Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Srbijo in Črno goro o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 169, 22.6.2006, str. 37–46) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0622(02):SL:NOT
  
Švica 
Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation on the simplification of inspections and formalities in respect of the carriage of goods (OJ L 116, 8.5.1990, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21990A0508(01):SL:NOT
  
Švica 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu (UL L 114, 30.4.2002, str. 73–90) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A0430(02):SL:NOT
  
Ukrajina 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 211, 1.8.2006, str. 24–38) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0801(01):SL:NOT
  
Urugvaj 
Protokol o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vzhodno Republiko Urugvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 73, 15.3.2008, str. 31–31) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0315(06):SL:NOT
  
Urugvaj 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vzhodno republiko Urugvaj o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 330, 28.11.2006, str. 19–27) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1128(01):SL:NOT
  
ZDA 
Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (UL L 298, 27.10.2006, str. 29–31) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A1027(01):SL:NOT
  
Združeni arabski emirati 
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi arabskimi emirati o nekaterih vidikih zračnih prevozov (UL L 28, 1.2.2008, str. 21–33) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22008A0201(01):SL:NOT