MEDN. VEČSTR. AKTI - VAROVANJE

I.1.2. Varovanje

 

Tokijska konvencija 
  
Zakon o ratifikaciji Konvencije o kaznivih dejanjih in nekih drugih aktih, storjenih na letalih (Uradni list SFRJ, št. 47-538/1970) 
  
Montrealska konvencija 
  
Zakon o ratifikaciji konvencije o zatiranju  nezakonitih aktov zoper varnost civilnega zrakoplovstva (Uradni list SFRJ, št. 33-313/1972) 
  
Haška konvencija 
  
Zakon o ratifikaciji konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov (Uradni list SFRJ, št. 33-314/1972)
  
Dopolnilni protokol k Montrealski konvenciji 
  
Protokol o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, s katerim se dopolni Konvencija o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega zrakoplovstva (Sl.l. SFRJ - MP, št. 14/1989)
  
MEX konvencija 
  
Zakon o ratifikaciji Konvencije o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega odkrivanja (MKOPR) (Uradni list RS-MP, št. 9/2000)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO2131.html