ZRAKOPLOVI - VZDRŽEVANJE

II.1.2.1.3. Vzdrževanje

 

II.1.2.1.3.a. Evropska ureditev

 

Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 315, 28.11.2003, str. 1–165) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2042:SL:NOT

ki je bila spremenjena z: 
- Uredba Komisije (ES) št. 707/2006 z dne 8. maja 2006 ki spreminja Uredbo (ES) št. 2042/2003 glede odobritev z omejenim trajanjem in Prilog I in III (UL L 122, 9.5.2006, str. 17–18) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0707:SL:NOT
- Uredba Komisije (ES) št. 376/2007 z dne 30. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 94, 4.4.2007, str. 18–19) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0376:SL:NOT
- Uredba Komisije (ES) št. 1056/2008 z dne 27. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 283, 28.10.2008, str. 5–29) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1056:SL:NOT

 

Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1–49) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0216:SL:NOT

 

II.1.2.1.3.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.2.1.3.b.1. Zakoni

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html

 

II.1.2.1.3.b.2. Podzakonski predpisi

 

Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 2/96) (delno do 29.11.2009) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV811.html
  
Odredba o pristojbini za pregled zrakoplova (Uradni list RS, št. 54/97) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE398.html
  
Pravilnik o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 55/00, 40/04, 75/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV2866.html
  
Pravilnik o plovnosti zrakoplovov (Uradni list RS, št. 39/05, 102/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV5867.html
  
Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 110/05) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV5287.html
  
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV9271.html

 

II.1.2.1.3.c. Standardi in priporočila

 

II.1.2.1.3.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 16 - Environmental protection 

 

II.1.2.1.3.c.3. EASA

 

II.1.2.1.3.c.3.a. EASA - Certifikacijske specifikacije (CS)

 

DECISION NO. 2003/12/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 5 November 2003 on general acceptable means of compliance for airworthiness of products, parts and appliances (AMC-20) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#AMC-20

 

II.1.2.1.3.c.3. b.EASA - Sprejemljivi načini skladnosti (AMC), Navodila (GM)

 

DECISION NO. 2003/19/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 28 November 2003 on acceptable means of compliance and guidance material to Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_amcgm.php