ZRAKOPLOVI - PROJEKTIRANJE

II.1.2.1.1. Projektiranje

 

II.1.2.1.1.a. Evropska ureditev

 

Uredba Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 243, 27.9.2003, str. 6–79) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1702:SL:NOT

ki je bila spremenjena z: 
- Uredba Komisije (ES) št. 381/2005 z dne 7. marca 2005 ki spreminja Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 61, 8.3.2005, str. 3–39) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0381:SL:NOT
- Uredba Komisije (ES) št. 706/2006 z dne 8. maja 2006 ki spreminja Uredbo (ES) št. 1702/2003 v zvezi z obdobjem med katerim lahko države članice izdajajo potrdila z omejeno veljavnostjo (UL L 122, 9.5.2006, str. 16–16) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0706:SL:NOT
- Uredba Komisije (ES) št. 335/2007 z dne 28. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti (UL L 88, 29.3.2007, str. 40–42) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0335:SL:NOT
- Uredba Komisije (ES) št. 375/2007 z dne 30. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 94, 4.4.2007, str. 3–17) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0375:SL:NOT
- Uredba Komisije (ES) št. 287/2008 z dne 28. marca 2008 o podaljšanju obdobja veljavnosti iz člena 2c(3) Uredbe (ES) št. 1702/2003 (UL L 87, 29.3.2008, str. 3–49) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0287:SL:NOT
- Uredba Komisije (ES) št. 1057/2008 z dne 27. oktobra 2008 o spremembi Dodatka II Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003 o certifikatu pregleda plovnosti (obrazec EASA 15a) (UL L 283, 28.10.2008, str. 30–31) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1057:SL:NOT

 

Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1–49) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0216:SL:NOT

 

II.1.2.1.1.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.2.1.1.b.1. Zakoni

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html

 

II.1.2.1.1.b.2. Podzakonski predpisi

 

Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 2/96) (delno do 29.11.2009) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV811.html
  
Odredba o pristojbini za pregled zrakoplova (Uradni list RS, št. 54/97) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE398.html
 
Pravilnik o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 55/00, 40/04, 75/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV2866.html
  
Pravilnik o razvrščanju zrakoplovov (Uradni list RS, št. 31/05) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV6539.html
  
Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 110/05) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV5287.html
  
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV9271.html

 

II.1.2.1.1.c. Standardi in priporočila

 

II.1.2.1.1.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 16 - Environmental protection 

 

II.1.2.1.1.c.3. EASA

 

II.1.2.1.1.c.3.a .EASA - Certifikacijske specifikacije (CS)

 

DECISION NO. 2003/13/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 14 November 2003 on certification specifications, including airworthiness codes and acceptable means of compliance for sailplanes and powered sailplanes (CS-22) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-22
  
DECISION NO. 2003/14 /RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 14 November 2003 on certification specifications, including airworthiness codes and acceptable means of compliance for normal, utility, aerobatic and commuter category aeroplanes (CS-23) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-23
  
DECISION NO. 2003/2/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 17 October 2003 on certification specifications, including airworthiness codes and acceptable means of compliance, for large aeroplanes (CS-25) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-25
  
DECISION NO. 2003/15/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 14 November 2003 on certification specifications for small rotorcraft (CS-27) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-27
  
DECISION NO. 2003/16/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 14 November 2003 on certification specifications for large rotorcraft (CS-29) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-29
  
DECISION No. 2009/005/R OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY of 26 february 2009 on Certification Specifications, Including Airworthiness Code and Acceptable Means of Compliance, for Hot Air Balloons (CS-31HB) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-31HB
  
DECISION NO. 2003/3/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 17 October 2003 on certification specifications providing for acceptable means of compliance for aircraft engine emissions and fuel venting (CS-34) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-34
  
DECISION NO. 2003/4/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 17 October 2003 on certification specifications providing for acceptable means of compliance for aircraft noise (CS-36) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-36
 
DECISION NO. 2003/12/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 5 November 2003 on general acceptable means of compliance for airworthiness of products, parts and appliances (AMC-20) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#AMC-20
  
DECISION NO. 2003/5/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 17 October 2003 on certification specifications, including airworthiness codes and acceptable means of compliance, for auxiliary powe r units (CS-APU) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-APU
  
DECISION NO. 2003/6/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 17 October 2003 on certification specifications, including airworthiness codes and acceptable means of compliance, for all weather operations (CS-AWO) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-AWO
  
DECISION NO. 2003/11/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 5 November 2003 on definitions and abbre viations used in certification specifications for products, parts and appliances (CS-Definitions) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-Definitions
  
DECISION NO. 2003/9/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 24 October 2003 on certification specifications, including airworthiness codes and acceptable means of compliance, for engines (« CS-E ») http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-E
  
DECISION NO. 2003/10/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 24 October 2003 on certification specifications, including airworthiness codes and acceptable means of compliance, for European Technical Standard Orders  (CS-ETSO) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-ETSO
  
DECISION NO. 2003/7/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 24 October 2003 on certification specifications, including airworthiness codes and acceptable means of compliance, for propellers (« CS-P ») http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-P
  
DECISION NO. 2003/18/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 14 November 2003 on certification specifications, including airworthiness codes and acceptable means of compliance for very light aeroplanes (« CS-VLA ») http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-VLA
  
DECISION NO. 2003/17/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 14 November 2003 on certification specifications for very light rotorcraft (« CS-VLR ») http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_certspecs.php#CS-VLR

 

II.1.2.1.1.c.3.b. EASA - Sprejemljivi načini skladnosti (AMC), Navodila (GM)

 

DECISION NO. 2003/1/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 17 October 2003 on acceptable means of compliance and guidance material for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (“AMC and GM to Part 21”) http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_amcgm.php