ZRAKOPLOVI - REGISTER ZRAKOPLOVOV

II.1.2.2. Register zrakoplovov

 

II.1.2.2.a. Evropska ureditev

 

Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1–49) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0216:SL:NOT

 

II.1.2.2.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.2.2.b.1. Zakoni

 

Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL) (Uradni list, št. 12/00, 67/02-ZOZP-A, 92/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO1622.html
  
Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, št. 81/2010 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html

 

II.1.2.2.b.2. Podzakonski predpisi

 

Pravilnik o vsebini glavne knjige registra zrakoplovov (Uradni list RS, št. 2/92) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV817.html
  
Odredba o pristojbini za pregled zrakoplova (Uradni list RS, št. 54/97) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE398.html
  
Pravilnik o razvrščanju zrakoplovov (Uradni list RS, št. 31/05) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV6539.html

 

II.1.2.2.c. Standardi in priporočila

 

II.1.2.2.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 7 - Aircraft Nationality and Registration Marks