POROČANJE O DOGODKIH V CIVILNEM LETALSTVU

II.1.4. Poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu


II.1.4.a. Evropska ureditev

 

Direktiva 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (UL L 167, 4.7.2003, str. 23–36) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0042:SL:NOT

 

Uredba Komisije (ES) št. 1330/2007 z dne 24. septembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za razširjanje informacij zainteresiranim strankam o dogodkih v civilnem letalstvu iz člena 7(2) Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 14.11.2007, str. 7–11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1330:SL:NOT

 

II.1.4.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.4.b.1. Zakoni

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html

 

II.1.4.b.2. Podzakonski predpisi

 

Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 110/05) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV5287.html

 

II.1.5.c. Standardi in priporočila 

 

II.1.5.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation