LETALIŠČA IN VZLETIŠČA

II.2. Letališča in vzletišča


II.2.b. Nacionalni predpisi

 

II.2.b.1. Zakoni

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html

 

II.2.b.2. Podzakonski predpisi

 

Pravilnik o službi za prvo pomoč na letališču (Uradni list SFRJ, št. 57/78) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV951.html

 
Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79, 4/83, Uradni list RS, št. 72/03, 51/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV949.html

 
Pravilnik o načinu vpisovanja letališč v vpisnik civilnih letališč in vzletišč v vpisnik vzletišč (Uradni list SFRJ, št. 11/79) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV948.html

 
Pravilnik o vzdrževanju objektov, opreme in instalacij, pomembnih za varnost zračne plovbe na letališču (Uradni list SFRJ, št. 9/84) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV926.html

 
Pravilnik o službi za sprejem in odpremo letal, potnikov in stvari na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št. 66/87) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV844.html

 
Pravilnik o vzletiščih (Uradni list RS, št. 58/92) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV815.html
 
Odredba o obratovalnem času javnih letališč (Uradni list RS, št. 26/95, 72/95, 35/97, 49/98, 77/98, 109/00, 15/03) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ODRE401.html
 
Pravilnik za varno vzletanje in pristajanje letal v pogojih zmanjšane vidljivosti (Uradni list RS, št. 68/97) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV116.html
 
Pravilnik o reševalni in gasilski službi na javnem letališču (Uradni list RS, št. 42/00) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV2833.html
 
Pravilnik o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 55/00, 40/04, 75/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV2866.html
 
Uredba o načinu ustanovitve in delovanja odbora uporabnikov letališča ter njegovih nalogah (Uradni list RS, št. 13/03) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_URED2740.html
 
Sklep o opredelitvi sistema javnih letališč (Uradni list RS, št. 78/06) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_URED3683.html
 
Pravilnik o razvrščanju letališč (Uradni list RS, št. 8/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV6530.html
 
Uredba o načinu usklajevanja obratovalnega časa javnega letališča (Uradni list RS, št. 9/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_URED3276.html
 
Uredba o zemeljski oskrbi na letališčih (Uradni list RS, št. 54/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3278.html
 
Pravilnik o kategorijah storitev zemeljske oskrbe (Uradni list RS, št. 60/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV8349.html
 
Pravilnik o letališčih (Uradni list RS, št. 42/08) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV7382.html

 

II.2.c. Standardi in priporočila

 

II.2.c.1. ICAO

 

Annex 14, Aerodromes, Volume I — Aerodrome Design and Operations, Volume II - Heliports  
 
ICAO Doc 4444 ATM — Air Traffic Management 
 
ICAO Doc 8126 Aeronautical Information Services Manual  
 
ICAO Doc 8168 OPS — Aircraft Operations, Volume I — Flight Procedures, Volume II — Construction of Visual and Instrument Flight Procedures 
 
ICAO Doc 9137 Airport Services Manual  
 
ICAO Doc 9150 Stolport Manual 
 
ICAO Doc 9157 Aerodrome Design Manual 
 
ICAO Doc 9184 Airport Planning Manual 
 
ICAO Doc 9261 Heliport Manual  
 
ICAO Doc 9332 Manual on the ICAO Bird Strike Information System (IBIS) 
 
ICAO Doc 9426 Air Traffic Services Planning Manual  
 
ICAO Doc 9476 Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) 
 
ICAO Doc 9640 Manual of Aircraft Ground De-icing/Anti-icing Operations 
 
ICAO Doc 9674 World Geodetic System - 1984 (WGS-84) Manual 
 
ICAO Doc 9683 Human Factors Training Manual 
 
ICAO Doc 9760 Airworthiness Manual 
 
ICAO Doc 9774 Manual on Certification of Aerodromes 
 
ICAO Doc 9815 Manual on Laser Emitters and Flight Safety 
 
ICAO Doc 9829 Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise Management  
 
ICAO Doc 9859 Safety Management Manual (SMM)