NAVIGACIJSKE SLUŽBE ZRAČNEGA PROMETA

II.3 Navigacijske službe zračnega prometa

EASA Regulations

EUROCONTROL - Zakonodaja s področja ATM/ANS

For EU regulatory developments in the fields of ATM/ANS:
· Part 1 (or page 1) focuses on the relevant EASA ToRs/NPAs/CRDs/Opinions,
· Part 2 (or page 2) on SES 2+, the new aviation strategy for Europe and other sources of information.

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) - veljavni predpisi in predlogi predpisov

Standardi in priporočila
ICAO Priloga 2 (Rules of the Air)
ICAO Priloga 3 (Meteorological Service fot International Air Navigation)
ICAO Priloga 4 (Aeronautical Charts)
ICAO Priloga 10 (Aeronautical Telecommunications (Volumes I, II, III, IV and V))
ICAO Priloga 11 (Air Traffic Services)
ICAO Priloga 15 (Aeronautical Information Services)
ICAO Priloga 19 (Upravljanje varnosti)
Doc 4444 Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management (PANS-ATM)
Doc 9859 Safety Management Manual (SMM)  
Doc 8896 Manual of Aeronautical Meteorological Practice

Akti Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
Operativno-tehnične zahteve (OTZ)
Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ) (Ur. l. RS, št. 26/16 in 53/16)
 
Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/17)

Operativno-tehnična zahteva o uporabi in preverjanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu (Ur. l. RS, št. 1/16)

Certifikacijske specifikacije
Certifikacijske specifikacije o oblikovanju in določanju postopkov instrumentalnega letenja in drugih pogojev za vzletanje in pristajanje zrakoplovov (Ur. l. RS, št. 41/17)

Certifikacijske specifikacije za letalske karte, namenjene objavi v Zborniku letalskih informacij (Ur. l. RS, št. 49/17)