ISKANJE IN REŠEVANJE

II.3.1. Iskanje in reševanje

 

II.3.1.b. Nacionalni predpisi

 

II.3.1.b.1. Zakoni

 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO364.html
  
Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html

 

II.3.1.b.2. Podzakonski predpisi

 

Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov (Uradni list RS, št. 46/98 in 42/05) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_URED990.html

 

II.3.1.c. Standardi in priporočila

 

II.3.1.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 12 Search and Rescue