VAROVANJE

II.4. Varovanje

 

II.4.a. Evropska ureditev

 

 

             UREDBA (ES) št. 300/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002

             IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva

             UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1254/2009 z dne 18. decembra 2009 o določitvi meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe

             UREDBA KOMISIJE (EU) št. 18/2010 z dne 8. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za nacionalne programe za nadzor kakovosti na področju varovanja civilnega letalstva

 

 

 

II.4.b. Nacionalni predpisi

 

II.4.b.1. Zakoni

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, št. 81/10)http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html

 

II.4.b.2. Podzakonski predpisi

 

 

Nacionalni program varovanja v civilnem letalstvu Republike Slovenije, Verzija 2.0, z dne 30.6.2016

 

 

II.4.c. Standardi in priporočila

 

II.4.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 17 – Safeguarding International Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference